Οι όροι χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστότοπού μας www.shark66.bet («ο ιστότοπός μας»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Η χρήση του ιστότοπού μας περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για χρήση του ιστότοπού μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
Οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς:

Η Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας, η οποία καθορίζει τις επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις του ιστότοπού μας. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Η Πολιτική μας για τα cookies, η οποία ορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας. Εάν εγγραφείτε στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας, θα ισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες για εμάς Ο ιστότοπός μας ανοίκει στην εταιρεία Shark 66 World Wide Limited με έδρα την Αγγλία (“εμείς”, “εμείς” ή “μας”), μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αγγλία με τον αριθμό εταιρείας _________ και με την έδρα μας στο _________.

Αλλαγές σε αυτούς τους όρους Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Αλλαγές στον ιστότοπό μας Ενδέχεται να ενημερώνουμε τον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας διατίθενται δωρεάν για ένα μήνα ή με μηνιαία συνδρομή κατόποιν αποδοχής του επισκέπτη μόνο εάν έχει εγγραφεί στην υπηρεσία μας και έχετε πληρώσει τις σχετικές μηνιαίες χρεώσεις. Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπές. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται σε αυτούς) και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας (είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης) και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος τους, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασής σας Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να το αποκαλύψετε σε κανένα τρίτο μέρος ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει/να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλέξατε εσείς είτε παραχωρηθήκατε από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δυνατότητας πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτους. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στη διεύθυνση support@shark66.bet

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν.

Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών περιεχομένου στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Καμία εμπιστοσύνη και περιορισμός της ευθύνης μας

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΘΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΛΗΦΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ή απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο. Λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τον ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ιό, διανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό υπολογιστή, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή της λήψης οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον ιστότοπό μας. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Μεταφόρτωση περιεχομένου στον ιστότοπό μας Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να ανεβάσετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες του ιστότοπού μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά όντως συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και θα είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της εγγύησης.

Εάν είστε καταναλωτής χρήστης, αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησής σας.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στον ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε σε τρίτα μέρη οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστότοπού μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ανάρτηση κάνετε στον ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, η ανάρτησή σας δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας.

Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

Ιοί

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας σας προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξετε ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών του 1990.

Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές.

Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως. Σύνδεση με τον ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδέσετε τις σελίδες μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν το εκμεταλλεύεται.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανένα άλλο ιστότοπο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να σας υποχρεώσουμε να αφαιρέσετε τέτοιους συνδέσμους εάν το επιθυμούμε (κατά την απόλυτη και αποκλειστική μας κρίση).

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος στον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε με το support@shark66.bet.

Σύνδεσμοι και πόροι τρίτων στον ιστότοπό μας Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή πόρων.

Ο ιστότοπός μας επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται απευθείας με τον λογαριασμό τους στην εταιρεία στοιχημάτων _______ και να τοποθετούν στοιχήματα (ή παρόμοια στοιχήματα) με / μέσω της εταιρείας στοιχημάτων _______ χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ________ αυτού του χρήστη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη (και δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά) σε σχέση με στοιχήματα (ή παρόμοια στοιχήματα) που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού _______ ενός χρήστη μέσω του ιστότοπού μας (ή με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπού μας). Προς αποφυγή αμφιβολιών, η νομική/συμβατική σχέση που δημιουργείται με τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας είναι αποκλειστικά μεταξύ της ______ και του σχετικού χρήστη. Επιπλέον, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη (και δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά) σε οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με οποιοδήποτε σφάλμα ή άλλο ζήτημα με το λογισμικό ενσωμάτωσης της ________ όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Ισχύων Νόμος

Σημειώστε ότι αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και η διαμόρφωσή τους διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Αγγλίας κπου έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία.

Επικοινωνία μαζί μας

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε email στο support@shark66.bet
Όροι χρήσης

1. Τι καλύπτουν αυτοί οι όροι. Αυτή η σελίδα (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookie, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται σε αυτούς τους όρους μέσω παραπομπής) σας ενημερώνει για εμάς και τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις στους οποίους μπορείτε να εγγραφείτε και σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπού μας www.shark66.bet (“οι ιστοτόποι μας”). Η αναφορά σε αυτούς τους όρους θα περιλαμβάνει, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Γιατί πρέπει να τα διαβάσετε. Αυτοί οι όροι θα ισχύουν για οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ μας για τις Υπηρεσίες. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες. Αυτοί οι όροι σας λένε ποιοι είμαστε, σχετικά με τις Υπηρεσίες, πώς εσείς και εμείς μπορούμε να αλλάξουμε ή να τερματίσουμε τη σύμβαση, τι να κάνετε εάν υπάρχει πρόβλημα και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει λάθος σε αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε. Λάβετε υπόψη ότι πριν εγγραφείτε στις Υπηρεσίες θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους. Εάν αρνηθείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες. Θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων ή να τους αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά. Αυτοί οι όροι, και οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ μας, είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ποιοι είμαστε. Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο www.shark66.bet. Είμαστε η Shark66 World Wide Limited με έδρα την Αγγλία, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία. Ο αριθμός μητρώου της εταιρείας μας είναι _________ και η έδρα μας βρίσκεται στο ______. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση support@shark66.bet. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα το κάνουμε με οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε κατά καιρούς μέσω του ιστότοπού μας ή με άλλο τρόπο.

3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Ο ιστότοπός μας θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες. Λάβετε υπόψη ότι οι συνδρομές για τις Υπηρεσίες χωρίζονται σε διαφορετικά «πακέτα» (όπως εμφανίζονται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς) τα οποία επί του παρόντος είναι «Δωρεάν», «Μηνιαία Premium» και «Ετήσια Premium». Το ακριβές «πακέτο» που θα επιλέξετε θα υπαγορεύσει τα οφέλη/υπηρεσίες που λαμβάνετε ως μέρος της συνδρομής σας και την τιμή που πληρώνετε (μεταξύ άλλων). Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι αναφορές στις Υπηρεσίες στους παρόντες όρους αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο «πακέτο» που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας σχετικά με αυτό. Μπορείτε να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μόνο εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών. Μας επιβεβαιώνετε ότι δεν θα κοινοποιήσετε καμία από τις πληροφορίες από τον ιστότοπό μας με άλλα πρόσωπα, εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που εμπλέκονται ή ενδέχεται να εμπλέκονται στον κλάδο της διδασκαλίας του «στοιχήματος αγώνων» ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση / κλάδο που είναι ανταγωνιστική για την επιχείρησή μας. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα επιχειρήσετε να ξεκινήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή άλλη υπηρεσία που ανταγωνίζεται τον ιστότοπό μας ή/και την επιχείρησή μας για όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας σε εμάς και για περίοδο δώδεκα συνεχόμενων μηνών στη συνέχεια. Μπορούμε να τερματίσουμε τη συνδρομή σας (τότε δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση/χρήση των Υπηρεσιών) ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων (η οποία, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, περιλαμβάνει την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookie, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης) ή/και δεν πληρώνετε τυχόν χρεώσεις, χρεώσεις, τέλη ή άλλους όρους. Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Όροι Χρήσης και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης).

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορούμε να τροποποιούμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς κατά την απόλυτη και αποκλειστική μας κρίση. Κάθε φορά που εγγράφεστε στις Υπηρεσίες, οι Όροι που ισχύουν τη στιγμή της εγγραφής σας θα ισχύουν για τη σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις Υπηρεσίες ή/και αυτούς τους όρους για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές σε σχετικούς νόμους και κανονιστικές απαιτήσεις ή/και για να εφαρμόσουμε προσαρμογές και βελτιώσεις

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορείτε πάντα να τερματίσετε το συμβόλαιό σας μαζί μας. Τα δικαιώματά σας κατά τη λήξη της σύμβασης θα εξαρτηθούν από το πακέτο συνδρομής που έχετε επιλέξει, από το εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις Υπηρεσίες, τον τρόπο απόδοσης μας και πότε αποφασίζετε να τερματίσετε τη σύμβαση. Λάβετε υπόψη ότι τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν επηρεάζει οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμα ακύρωσης που σας δίνουμε εκτός αυτών των όρων (για παράδειγμα, οποιαδήποτε εγγύηση επιστροφής χρημάτων που εκτελούμε στον ιστότοπό μας κατά καιρούς). Άσκηση του δικαιώματός σας να αλλάξετε γνώμη (Κανονισμοί Συμβάσεων Καταναλωτών 2013). Για τις περισσότερες υπηρεσίες που αγοράστηκαν μέσω Διαδικτύου, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη εντός 14 ημερών και να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Αυτά τα δικαιώματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Καταναλωτικών Συμβάσεων του 2013, επεξηγούνται λεπτομερέστερα στους παρόντες όρους.

6. ΠΩΣ ΝΑ ΛΗΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Πείτε μας ότι θέλετε να τερματίσετε το συμβόλαιο. Για να τερματίσετε τη σύμβαση μαζί μας, ενημερώστε μας γραπτώς στη διεύθυνση support@shark66.bet Δώστε το όνομά σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, τα στοιχεία της συνδρομής σας και ότι άλλο έχετε διαθέσιμο, π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email επικοινωνίας.

Πώς θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή. Πότε θα γίνει η επιστροφή χρημάτων. Θα πραγματοποιήσουμε τυχόν επιστροφές χρημάτων που οφείλονται σε εσάς το συντομότερο δυνατό. Εάν είστε καταναλωτής που ασκείτε το δικαίωμά σας να αλλάξετε γνώμη, τότε η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός 14 ημερών από τη στιγμή που μας ενημερώσατε ότι έχετε αλλάξει γνώμη. Είναι ευθύνη του πελάτη να ακυρώσει τη συνδρομή του. Αυτό μπορεί να γίνει ακυρώνοντας τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας με την εταιρία μας Shark66.bet μέσω email στη διεύθυνση support@shark66.bet. Οι επιστροφές χρημάτων θα διεκπεραιώνονται μόνο σύμφωνα με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων μας κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών της συνδρομής σας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως χειρονομία καλής θέλησης, κατά την κρίση της εταιρίας μας. Το μέγιστο ποσό οποιουδήποτε ποσού επιστροφής χρημάτων περιορίζεται σε πληρωμές συνδρομής 2 μηνών.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορεί να τερματίσουμε το συμβόλαιο σας. Μπορούμε να τερματίσουμε τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή γράφοντάς σας εάν: δεν μας κάνετε καμία πληρωμή εφόσον αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη. Εφόσον παραβιάσετε τους όρους ή οποιαδήποτε από τις διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής Cookies, των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης.

8. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Πώς να μας πείτε για προβλήματα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση support@shark66.bet. Τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

9. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τιμή των Υπηρεσιών μας θα είναι η τιμή που αναγράφεται στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές για τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη και αποκλειστική μας κρίση. Λάβετε υπόψη ότι η τιμή που θα πληρώσετε είναι το ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου ισχύει) με την ισχύουσα τρέχουσα τιμή που ισχύει προς το παρόν στο Ηνωμένο Βασιλειο και την Ιρλανδία. Πότε πρέπει να πληρώσετε και πώς πρέπει να πληρώσετε. Δεχόμαστε πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο όπως διαφημίζεται στον ιστότοπό μας. Πρέπει να πληρώσετε για τις Υπηρεσίες όπως προσδιορίζονται στον ιστότοπό μας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας βασίζονται σε συνδρομή όπου μπορείτε να ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε: να σας παρέχει τις Υπηρεσίες· για την επεξεργασία της πληρωμής σας για τις Υπηρεσίες· και για να σας ενημερώσουμε για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά μπορείτε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Θα δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε άλλα τρίτα μέρη όπου ο νόμος είτε το απαιτεί είτε μας το επιτρέπει.

ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν τη συμφωνία σε κάποιον άλλο.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των όρων σε άλλο οργανισμό.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εάν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό.

Χρειάζεστε τη συγκατάθεσή μας για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε κάποιον άλλο

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των όρων σε άλλο άτομο ανά πάσα στιγμή.

Κανείς άλλος δεν έχει δικαιώματα βάσει αυτής της σύμβασης.

Αυτή η σύμβαση είναι ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους του.

Κανείς από εμάς δεν θα χρειαστεί να λάβει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου για να τερματίσει τη σύμβαση ή να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.

Εάν ένα δικαστήριο κρίνει μέρος αυτής της σύμβασης παράνομο, το υπόλοιπο θα συνεχίσει να ισχύει.

Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων όρων λειτουργεί χωριστά.

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι κάποια από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Ακόμα κι αν καθυστερήσουμε να εφαρμόσουμε αυτήν τη σύμβαση, μπορούμε να την επιβάλουμε αργότερα.

Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να κάνετε οτιδήποτε απαιτείται να κάνετε σύμφωνα με αυτούς τους όρους ή εάν καθυστερήσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σχετικά με την αθέτηση αυτής της σύμβασης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε αυτά τα πράγματα και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για παράδειγμα, εάν χάσετε μια πληρωμή και δεν σας κυνηγήσουμε, αλλά συνεχίσουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες, μπορούμε να σας ζητήσουμε να κάνετε την πληρωμή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ποιοι νόμοι ισχύουν για αυτήν τη σύμβαση και πού μπορείτε να ασκήσετε νομικές διαδικασίες. Αυτοί οι όροι διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο και μπορείτε να ασκήσετε νομικές διαδικασίες σχετικά με τις Υπηρεσίες στα αγγλικά δικαστήρια.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης καθορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και εμάς βάσει των οποίων μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας www.shark66.bet (ο ιστότοπός μας). Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Η χρήση του ιστότοπού μας σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε όλες τις πολιτικές αυτής της αποδεκτής πολιτικής χρήσης, οι οποίες συμπληρώνουν τους Όρους Χρήσης μας. Ο ιστότοπός μας λειτουργεί από την Shark66 World Wide Limited με έδρα την Αγγλία, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με τον αριθμό εταιρείας ______ και με την έδρα μας στο ________.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας:
1. Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό.
2. Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
3. Με σκοπό να βλάψει ή να επιχειρήσει να βλάψει ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Για αποστολή, λήψη εν γνώσει, μεταφόρτωση, λήψη, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα περιεχομένου.
4. Για τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας παρότρυνσης (spam). 5. Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας δεδομένα, στείλτε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες σε λογοσμικό, καταγραφείς πληκτρολόγησης, λογισμικό κατασκοπείας, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

Συμφωνείτε επίσης:
1. Να μην αναπαράγουμε, να αντιγράφουμε, να αντιγράψουμε ή να ξαναπώλησουμε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης μας.
2. Να μην έχει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνει, να βλάπτει ή να διακόπτει: οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας· οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας· οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή του ιστότοπού μας· ή οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Διαδραστικές υπηρεσίες και εποπτεία

Ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχουμε διαδραστικές υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αιθουσών συνομιλίας, φόρουμ και πίνακες ανακοινώσεων/μηνυμάτων («διαδραστικές υπηρεσίες»).

Όπου παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν ελέγχεται και ποια μορφή ελέγχου χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του εάν είναι ανθρώπινη ή τεχνική).

Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αξιολογήσουμε τυχόν πιθανούς κινδύνους για τους χρήστες από τρίτα μέρη όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχεται στον ιστότοπό μας και θα αποφασίζουμε σε κάθε περίπτωση εάν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε την εποπτεία της σχετικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του είδους της μετριοπάθειας να χρησιμοποιήσουμε) υπό το πρίσμα αυτών των κινδύνων.

Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε ή να εποπτεύουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από έναν χρήστη κατά παράβαση των προτύπων περιεχομένου μας, είτε η υπηρεσία εποπτεύεται είτε όχι.

Επιπλέον, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά, όλες οι διαδραστικές υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας δεν εποπτεύονται.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ως συγγραφείς, εκδότες ή εκδότης οποιωνδήποτε συνεισφορών (όπως ορίζονται παρακάτω) που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις διαδραστικές μας υπηρεσίες και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση των διαδραστικών υπηρεσιών από οποιοδήποτε άτομο κατά παράβαση αυτής της πολιτικής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε αμέσως ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε τυχόν συνεισφορές που θεωρούμε ότι είναι δυνητικά δυσφημιστικές για οποιοδήποτε άτομο, παράνομες ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Όπου εποπτεύουμε μια διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε κανονικά έναν τρόπο επικοινωνίας με τον συντονιστή, εάν προκύψει κάποια ανησυχία ή δυσκολία.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιοδήποτε και όλο το υλικό που συνεισφέρετε στον ιστότοπό μας («συνεισφορές») και σε οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν. Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα και το γράμμα των παρακάτω προτύπων.

Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς καθώς και για το σύνολο του.

Οι πληροφορίες που μεταφέρετε στον ιστότοπο θα πρέπει:
1. Να είναι ακριβείς (όπου αναφέρουν γεγονότα).
2. Να είναι γνήσιες (όπου εκφράζουν απόψεις).
3. Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία έχουν αναρτηθεί.
Οι πληροφορίες που μεταφέρετε στον ιστότοπο δεν πρέπει:
1. Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο.
2. Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, μίσος ή εμπρηστικό.
3. Προωθούν άσεμνο σεξουαλικό υλικό.
4. Προωθούν τη βία.
5. Προωθούν τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
6. Την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.
7. Να γίνουν κατά παράβαση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης που οφείλεται σε τρίτο μέρος, όπως συμβατική υποχρέωση ή υποχρέωση εμπιστοσύνης.
8. Προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
9. Να είστε απειλητικοί, να κάνετε κατάχρηση ή να εισβάλετε στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου ή να προκαλέσετε ενόχληση, ενόχληση ή περιττό άγχος.
10. Είναι πιθανό να παρενοχλήσετε, να αναστατώσετε, να φέρετε σε αμηχανία, να ανησυχήσετε ή να ενοχλήσετε οποιοδήποτε άλλο άτομο.
11. Χρησιμοποιείτε για να πλαστοπροσωπήσετε οποιοδήποτε άτομο ή για να παραποιήσετε την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο.
12. Να δώσετε την εντύπωση ότι πηγάζει κάτι από εμάς, αν και αυτό δεν ισχύει.
13. Να Υποστηρίζετε, να προωθήτε ή βοηθάτε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστή.

Ανήλικοι

Ο ιστότοπός μας απευθύνεται αυστηρά σε άτομα άνω των 18 ετών και οποιοδήποτε άτομο κάτω από αυτή την ηλικία ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να επισκέπτεται τον ιστότοπό μας.

Αναστολή και τερματισμός

Θα προσδιορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση αυτής της αποδεκτής πολιτικής χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Όταν έχει συμβεί παραβίαση αυτής της πολιτικής, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την αποδεκτή πολιτική χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Όρων Χρήσης βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη όλων ή οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: Άμεση, προσωρινή ή οριστική απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Άμεση, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που έχετε ανεβάσει στον ιστότοπό μας. Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς. Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για επιστροφή όλων των δαπανών σε βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση. Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας. Η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως εύλογα θεωρούμε απαραίτητη. Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που λαμβάνονται ως απάντηση σε παραβιάσεις αυτής της αποδεκτής πολιτικής χρήσης. Οι απαντήσεις που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική δεν είναι περιορισμένες και ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε εύλογα κατάλληλη.